Ι. ΔΑΡΔΑΓΟΣ - Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ - Σ. ΜΑΚΡΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΕΑΣ Ο.Ε.