Κόκκα

Στη στενή χερσόνησο που κλείνει τον κόλπο του Βουρκαρίου συναντάμε την εγκαταλελειμμένη πια θέση Κόκκα. Η άλλοτε βιομηχανική περιοχή ήταν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς άνθρακα (κοκ) πλοίων της Ελλάδας και ισχυρή οικονομική πηγή για το νησί. Σήμερα έχουν αφεθεί στη φθορά του χρόνου τόσο οι καρβουναποθήκες και οι κατοικίες των εργαζομένων που χτίστηκαν στα τέλη του 19ους αιώνα όσο και η κεντρική αποβάθρα ανεφοδιασμού.